Wojciech Antoni LIPIŃSKI

 

MONOGRAFIE

1.  W. Lipiński
Analiza pola elektromagnetycznego w ekranach foliowych
Rozprawa doktorska. Politechnika Gdańska, 25 listopad 1972 r., s.1-86
 

2.  W. Lipiński
Analiza dynamiki pola elektromagnetycznego w środowiskach przewodzących
Rozprawa habilitacyjna. s. 1-87. Prace naukowe PS nr 63, Gdańsk- Szczecin, 11 czerwiec 1976
Kolokwium habilitacyjne, Politechnika Gdańska, 22 styczeń 1977
 

3.  J. Purczyński, W. Lipiński
Analiza i synteza filtrów aktywnych

Monografia, PNPS 460. Szczecin 1992, s.1-181
 

4.  W. Lipiński
Analiza pól elektromagnetycznych

Monografia
, PNPS 472. Szczecin 1992, s.1- 105
 

5.  J. Purczyński, A. Gamajunow, W. Lipiński, E. Kornatowski, A. Jurczyk, W. Mickiewicz, G. Mikołajczak
Rozwiązywanie zagadnień brzegowych dla pól sprzężonych w środowiskach półprzewodzących przy dużych gęstościach prądu

Monografia naukowa. Praca wykonana w ramach projektu badawczego nr 8T10A02708 finansowanego przez KBN. Wydawnictwo Oficyna, Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne, Szczecin 1997, 54 strony
 

6.  P. Berczyński, K. Geisler, W. Lipiński
Ochrona, archiwizacja i zarządzanie bazami danych w teleinformatyce
Monografia Naukowa, Szczecin 2001
Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego.
ISBN-83-88608-00-2, str. 1 – 77
 

7.  W. Lipiński
Informatyka w edukacji i przygotowaniu zawodowym
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISBN 83-7241-401-7, ISSN 0860+2751, Szczecin 2004
Rozdziały monografii:
K. Urbański, W. Lipiński „Bezpieczeństwo informacji w systemach teleinformatycznych” str. 95-106
W. Lipiński, P. Piotrowski „Architektura procesorów sieciowych na przykładzie układu IXP 1200 firmy Intel„ str. 107-120
W. Lipiński „Algorytmy symulacji komputerowej w edukacji modulacji i detekcji sygnałów”, str. 136-151
 

8.  W. Lipiński
Simulation of Bessel filters using PSpice and Mathcad software
Rozdział monografii „Computer Applications in Electrical Engineering”, str. 74-93.
Electrical Engineering Committee of PAN, Poznań University of Technology, 2005
 

KSIĄŻKI

 

1.  A. Brykalski, M. Gramz, S. Gratkowski, W. Lipiński, R. Pałka, J. Purczyński, R. Sikora, M. Ziółkowski.
"Wybrane zagadnienia z teorii pola elektromagnetycznego"
PWN Warszawa - Poznań 1984, s.1-138

 

2.  W. Lipiński, S. Majsner, P. Mazurek
” Modulacja, kodowanie i transmisja w systemach telekomunikacyjnych”
Seria Tempus, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej,
Szczecin 2001
Podręcznik dotowany w ramach programu TEMPUE S_JEP-12201-97 restrukturyzacji studiów, strony 1 – 222, ISBN 83-87423-94-7

 

3.  W. Lipiński, S. Majsner, P. Mazurek
” Transmisja sygnałów w telefonii komórkowej”
Seria Tempus, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej,
Szczecin 2003
Podręcznik dotowany w ramach programu TEMPUE S_JEP-12201-97 restrukturyzacji studiów, strony 1 – 142
 

4.  W. Lipiński

„ Wspomagana komputerowo analiza obwodów elektronicznych”
Podręcznik akademicki
Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego,
ISBN-83-88608-70-3
Wydanie 1, 210 egzemplarzy, Szczecin 2003, str. 1 – 68
Wydanie 2, 210 egzemplarzy, Szczecin 2004, str. 1 – 89
Wydanie 3, 110 egzemplarzy, Szczecin 2005, str. 1 – 92

 

5.  W. Lipiński

„ Teoria obwodów elektrycznych w programach Mathcad i PSpice”
Podręcznik akademicki
Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego,
ISBN-83-88608-76-2
Wydanie 1, 300 egzemplarzy, Szczecin 2005, str. 1 – 176

 

6.  W. Lipiński

„ Obliczenia numeryczne w teorii sygnałów i obwodów elektrycznych”
Podręcznik akademicki
ZAPOL, ISBN-978-83-751807-5-6
Wydanie 1, 260 egzemplarzy, 2008, str. 1 – 316
ZAPOL, ISBN-978-83-7518-227-9
Wydanie 2, 220 egzemplarzy, 2010, str. 1 – 360

 

 

PUBLIKACJE NAUKOWE

 

·        Teoria pola elektromagnetycznego

·        Teoria obwodów, teoria sygnałów, elektronika (Elektrotechnika Teoretyczna)

·        Teleinformatyka, informatyka

·        Edukacja, pedagogika

 

1.  W. Lipiński, R. Sikora
Zastosowanie metody funkcji aproksymujących do obliczeń dwuwymiarowego wypierania prądu
Materiały sympozjum "Nowoczesne metody matematyczne w elektrotechnice",
Wilga 1970, wydano drukiem, Warszawa styczeń 1971.
 

2.  R. Sikora, W. Lipiński
Dwuwymiarowe wypieranie prądu w żłobkach maszyn elektrycznych
Archiwum Elektrotechniki XX z.2, PAN Warszawa 1971, s.467-478.
 

3.  W. Lipiński, J. Purczyński, R. Sikora
Zastosowanie przekształceń całkowych do analizy pewnych przypadków pól magnetycznych
Archiwum Elektrotechniki XX z.4, PAN Warszawa 1971, s.983-994.
 

4.  J. Purczyński, R. Sikora, W. Lipiński
Prądy wirowe w cienkich blachach
Archiwum Elektrotechniki XXI z.4, PAN Warszawa 1972, s.727-741.
 

5.  M. Durnaś, W. Lipiński, R. Sikora
Teoretyczne podstawy obliczania układów korekcyjnych oscylografu elektromechanicznego
Elektryka nr 11, Szczecin 1969.
 

6.  M. Durnaś, R. Sikora, W. Lipiński
Projekt i wyniki badań optymalnego korektora oscylografu elektromechanicznego
Wydawnictwo Naukowe P.S, Elektryka nr 12, Szczecin 1970.
 

7.  W. Lipiński
Wpływ ferromagnetycznego rdzenia na pole magnetyczne znajdujących się na nim uzwojeń.
Wydawnictwo Naukowe P.S, Elektryka nr 13, Szczecin 1970.
 

8.  W. Lipiński
Zastosowanie nieciągłego mnożnika Dirichleta do obliczania pola magnetycznego i indukcyjności
Wydawnictwo Naukowe P.S, Elektryka nr 14, Szczecin 1971.
 

9.  R. Sikora, J. Purczyński, W. Lipiński
Das magnetische Feld des gleichstromdurchflossenen Leiters von elliptischem Querschnitt
Archiv für Elektrotechnik 55, Springer Verlag 1973, s.223-226.
 

10.  W. Lipiński, J. Purczyński, R. Sikora
Berechnung des Magnetfeldes gleichstromdurchflossener, gerader Leiter mittels der Bessel und Fourier ‑ Transformationen
Archiv für Elektrotechnik 55, Springer Verlag 1973, s.312-319.
 

11.  R. Sikora, J. Purczyński, W. Lipiński
Pole magnetyczne przewodu o przekroju eliptycznym
Archiwum Elektrotechniki 22 z.1, s.159-168, PAN Warszawa 1973.
 

12.  R. Sikora, J. Purczyński, W. Lipiński
Zastosowanie całkowego przekształcenia Mellina do obliczeń pola magnetycznego cewki kulistej
Archiwum Elektrotechniki 22 z.2, s.301-310, PAN Warszawa 1973.
 

13.  R. Sikora, J. Purczyński, W. Lipiński
Pole magnetyczne prądów płynących wzdłuż powierzchni walcowych
Archiwum Elektrotechniki 22 z.3, s.621-640, PAN Warszawa 1973.
 

14.  W. Lipiński
Wpływ cylindrycznego rdzenia na pole magnetyczne pewnego układu przewodów
Elektryka nr 15, Szczecin 1972.
 

15.  W. Lipiński, J. Purczyński, R. Sikora
Analiza uchybu dynamicznego pewnego miernika indukcji magnetycznej
Elektryka nr 16, Szczecin 1973.
 

16.  W. Lipiński
Zastosowanie metody kolejnych reakcji do obliczania pól elektromagnetycznych
Materiały sympozjum "Metody matematyczne w elektrotechnice" Dęblin, wrzesień 1973, wydano drukiem, Warszawa 1974.
 

17.  R. Sikora, W. Lipiński
Die Ersatzschaltungen der zweidimensionalen nichtstationären Stromverdrängung in einer Maschinennut
Archiv für Elektrotechnik 56, Springer Verlag 1974, s.252-255.
 

18.  P. Rolicz, R. Sikora, J. Purczyński, W. Lipiński
Über die Spannung zwischen dem Umfang und dem Kreismittelpunkt einer dünnen Platte, die in einem zeitunveränderlichen Magnetfeld gedreht wird
Archiv für technisches Messen, Springer Verlag, März 1974, s.47-50.
 

19.  W. Lipiński, J. Purczyński, R. Sikora
Berechnung des Magnetfeldes mittels den Bessel und Fourier-Transformationen
Z.elektr.Informat.u.Energietechnik, Leipzig, Band 1, 1974, s.57-62.
 

20.  W. Lipiński
Analiza rozkładu gęstości prądu w wydłużonej szynie prostokątnej
Archiwum Elektrotechniki 23 z.1, s.49-57, PAN Warszawa 1974.
 

21.  W. Lipiński
Analiza rozkładu gęstości prądu w uzwojeniach foliowych dławika
Archiwum Elektrotechniki 23 z.3, s.667-675, PAN Warszawa 1974.
 

22.  R. Sikora, W. Lipiński, J. Purczyński
Pole magnetyczne cewki kulistej o skończonych wymiarach
Archiwum Elektrotechniki 23 z.1, s.59-65, PAN Warszawa 1974.

 

23.  R. Sikora, W. Lipiński, J. Purczyński
Analiza siły lewitacji i strat mocy łożyska indukcyjnego
Archiwum Elektrotechniki 23 z.2, s.487-500, PAN Warszawa 1974.
 

24.  W. Lipiński, R. Sikora, J. Purczyński
Przykłady obliczania rozkładu pola magnetycznego cewek kulistych
Archiwum Elektrotechniki 23 z.3, s.689-694, PAN Warszawa 1974.
 

25.  W. Lipiński, P. Rolicz, R. Sikora
Zastosowanie przekształceń całkowych do obliczania indukcyjności walcowych cewek powietrznych
Archiwum Elektrotechniki 23 z.3, s.667-688, PAN Warszawa 1974.
 

26.  W. Lipiński, J. Purczyński, R. Sikora
Pole magnetyczne dwóch szyn prostokątnych wiodących prąd
Przegląd Elektrotechniczny, Warszawa, Z.5, 1974.
 

27.  W. Lipiński, N. Lipińska
Magazynowanie energii w polu magnetycznym cewek nadprzewodzących
Czasopismo „Wiadomości Elektrotechniczne” Nr 8, 1974.

 

28.  R. Sikora, W. Lipiński
Modelowanie impedancji operatorowych dwuwymiarowego wypierania prądu w żłobkach maszyn elektrycznych, Sympozjum " System, modelowanie, sterowanie", Zakopane, maj 1974.
 

29.  R. Sikora, W. Lipiński, J. Purczyński
Magnetische Kräfte und Induktivität eines kugelförmigen Solenoids
Elektrotechn. et Energ.
Tome 20, z.3, s.375-381, Bucarest 1975.
 

30.  W. Lipiński, P. Rolicz, R. Sikora
Application of Integral Transforms to the Analysis of Magnetic Field of a Spherical Coil
IEEE Transactions on Magnetic, vol. Mag-11, no 5, s.1552-1554, 1975.
 

31.  W. Lipiński, R. Sikora
Das magnetische Feld einer zylindrischen Spule
Scientia Electrica Bd.21, H.3, Zurich 1975.
 

32.  W. Lipiński, R. Sikora
Verluste und Kraftangriff von Wirbelströmen im leitenden Halbraum bei zylindersymmetrischem magnetischen Wechselfeld
Archiv für Elektrotechnik 57, s.173-175, Springer Verlag 1975.
 

33.  R. Sikora, W. Lipiński, J. Purczyński
Die analytische Bestimmung des magnetischen Feldes und der Wirbelstromverluste in der leitenden Kreisscheibe als Lösung des Dirichlet ‑ Problems für die Helmholtzsche Gleichung
Archiv für Elektrotechnik 57, s.247-251, Springer Verlag 1975.
 

34.  R. Sikora, W. Lipiński
Schemat zastępczy impedancji żłobkowej uwzględniający dwuwymiarowe wypieranie prądu
Archiwum Elektrotechniki 24 z.1, s.27-32, PAN Warszawa 1975.
 

35.  R. Sikora, W. Lipiński
Model RL impedancji linii dwuprzewodowej z uwzględnieniem wypierania prądu
Archiwum Elektrotechniki 24 z.2, s.315-319, PAN Warszawa 1975.
 

36.  R. Sikora, W. Lipiński
Pole magnetyczne w całym obszarze solenoidu Bittera
Archiwum Elektrotechniki 24 z.2, s.355-362, PAN Warszawa 1975.
 

37.  R. Sikora, W. Lipiński
Stała czasowa procesów dyfuzyjnych w walcu o skończonej długości
Czasopismo „Pomiary Automatyka Kontrola”, zeszyt 3, 1975.
 

38.  R. Sikora, W. Lipiński
Siły działające na równoległe szyny prostokątne wiodące prąd
Przegląd Elektrotechniczny, Z.12, PAN Warszawa 1975.
 

39.  W.Lipiński
Elektromagnetyczne ekranowanie cewek walcowych
Prace Naukowe P.S. Nr 37, Szczecin 1975.

40.  R. Sikora, W. Lipiński
Trójwymiarowa analiza stałej czasowej przebiegów dyfuzyjnych
Prace Naukowe P.S. Nr 37, Szczecin 1975.
 

41.  M. Gramz, W. Lipiński
Pole rozproszeniowe i rozkład sił wzdłuż uzwojeń w oknie transformatora
Prace Naukowe P.S. Nr 31, Szczecin 1975.
 

42.  W. Lipiński
Indukcyjność powietrznych cewek walcowych i kulistych przy uwzględnieniu ich skończonej grubości
Prace Naukowe P.S. Nr 31, Szczecin 1975.
 

43.  W. Lipiński
Ekstremum mocy czynnej przy grzaniu indukcyjnym
Materiały sympozjum "Metody matematyczne w elektrotechnice" Białowieża, wrzesień 1975.
 

44.  R. Sikora, W. Lipiński
Zur Zeitkonstante bei der Wärmeausbreitung und ähnlichen diffusionsartigen Ausgleichsvorgängen in ausgedehnten Körpern
"Messen, steuern, regeln" H.1, s.32-34, Berlin 1976.
 

45.  W. Lipiński
Über die Abschirmung stationärer und nichtstationärer Magnetfelder von Zylinderspulen
Archiv für Elektrotechnik Bd. 58, H.1, s. 9-14, Springer Verlag 1976.
 

46.  W. Lipiński, R. Sikora
Über die Zeitkonstante der Wirbelströme
Z. elektr. Inform.-u. Energietechnik, Heft 4, s.305-309, Leipzig 1976.
 

47.  W. Lipiński
Die Ersatzschaltungen fur nichtstationäre Stromverdrängung in der Kugel
Archiv für Elektrotechnik Bd. 58, H.3, s.135-139, Springer Verlag 1976.
 

48.  W. Lipiński
Abschirmung von Zylinderspulen
Z. elektr. Inform.-u. Energietechnik, Heft 6, s.528-532, Leipzig 1976.
 

49.  W. Lipiński
Stała czasowa dyfuzji pola magnetycznego do obszaru przewodzącego
Rozprawy Elektrotechniczne 22, Z.3, s.543-554, PAN Warszawa 1976.
 

50.  R. Sikora, M. K. Gawrylczyk, W. Lipiński
Wpływ niewspółosiowości wirnika silnika asynchronicznego na rozkład pola elektromagnetycznego
Archiwum Elektrotechniki 25, z.3, s.523-532, PAN Warszawa 1976.
 

51.  R. Sikora, W. Lipiński
Pole magnetyczne dwóch cewek walcowych o skończonej grubości.
Archiwum Elektrotechniki 25, z.3, s.739-746, PAN Warszawa 1976.
 

52.  W. Lipiński
Siła działająca na umieszczony nad płytą przewodzącą przewód prostokątny z prądem zmiennym
Archiwum Elektrotechniki 25, z.3, s.747-753, PAN Warszawa 1976.
 

53.  R. Sikora, W. Lipiński
Zastępcza stała czasowa procesów dyfuzyjnych w obszarze prostokąta
Archiwum Elektrotechniki 25, z.3, s.753-758, PAN Warszawa 1976.
 

54.  R. Sikora, K. Adamiak, W. Lipiński
Magnetyczne łożyskowanie wirujących ciał
Archiwum Elektrotechniki 25, z.4, s.1053-1060, PAN Warszawa 1976.
 

55.  R. Sikora, W. Lipiński
Stała czasowa pola elektromagnetycznego prądów wirowych
Archiwum Elektrotechniki 25, z.4, s.909-914, PAN Warszawa 1976.
 

56.  R. Sikora, W. Lipiński, J. Purczyński
Stan nieustalony przebiegów elektromagnetycznych w przepuście przewodzącym i w żłobku maszyny indukcyjnej
Archiwum Elektrotechniki 25, z.4, s.887-894, PAN Warszawa 1976.
 

57.  M. Gramz, W. Lipiński, R. Sikora
Matematyczny model regulacji temperatury ciała człowieka
Sympozjum "System - Model - Sterowanie". Zakopane, maj 1976.
 

58.  M. Gramz, W. Lipiński, R. Sikora
Uproszczony model trójwymiarowej dyfuzji ciepła
Sympozjum "System - Model - Sterowanie".
Zakopane, maj 1976.

 

59.  R. Sikora, W. Lipiński
Kräfte und Wirbelströme in einem kugelförmigen magnetischen Lager
Z. elektr. Inform. und Energietechnik, Leipzig 7, 1977, H.1, s.30-39.
 

60.  W. Lipiński
Ekranowanie elektromagnetyczne w stanie ustalonym i nieustalonym przy osiowej symetrii pola magnetycznego
Rozprawy Elektrotechniczne 23, Warszawa 1977, z.1, s.31-43.
 

61.  W. Lipiński
Elektrodynamische Kraftwirkungen auf Wirbelströme in einer leitenden Platte
Archiv für Elektrotechnik 59, H.3, s.129-132, Springer Verlag 1977.
 

62.  W. Lipiński
Pole magnetyczne prądów wirowych w płycie przewodzącej
Archiwum Elektrotechniki 26, z.2, 231-240, PAN Warszawa 1977.
 

63.  R. Sikora, W. Lipiński
Teoria łożyska elektromagnetycznego o symetrii kulistej
Prace Naukowe P.S. Nr 81, Szczecin 1977.
 

64.  R. Sikora, W. Lipiński
Synteza schematu zastępczego impedancji wewnętrznej łożyska kulkowego
Prace Naukowe P.S. Nr 81, Szczecin 1977.

 

65.  W. Lipiński, R. Sikora
Beitrag zur Synthese der Ersatzschaltungen für die Impedanz einer gepressten Kugel
Archiv für Elektrotechnik 60, Springer Verlag, Berlin 1978, H.2 s. 79 – 82.

 

66.  W. Lipiński
Über die Eindringzeit des elektromagnetischen Feldes im Leiter
Z. elektr. Inform.‑u. Energietechnik, H.4, s.337-344, Leipzig 1978.
 

67.  R. Sikora, J. Purczyński, W. Lipiński, M. Gramz
Use of Variational Methods to the Eddy ‑ Currents Calculation in Thin Conducting Plates.
IEEE Transactions on Magnetics. Vol.Mag.‑14, no, 5, s.383-385, 1978.
 

68.  W. Lipiński
Twierdzenie o transwersalnej elektrycznie konfiguracji pola elektromagnetycznego w płytach przewodzących
Archiwum Elektrotechniki 27, PAN Warszawa 1978, z.2, s.465-466.
 

69.  W. Lipiński, R. Sikora
Synteza schematów zastępczych o parametrach skupionych równoważnych impedancji wewnętrznej kuli umieszczonej pomiędzy dwiema płaszczyznami
Archiwum Elektrotechniki 27, PAN Warszawa 1978, z.2, s.413-420.
 

70.  W. Lipiński
Zastępczy schemat impedancji cewki z umieszczoną wewnątrz kulą przewodzącą
Rozprawy Elektrotechniczne 24, PAN Warszawa, 1978, Z.1, s.31-42.
 

71.  W. Lipiński, R. Sikora
Magnetfeld und Induktivität des Bitterschen Solenoids
Z.elektr.Inform.-u. Energietechnik, H.5, s.412-418, Leipzig 1978.
 

72.  W. Lipiński
Synteza modeli RL dla wybranych zagadnień analizy nieustalonego pola elektromagnetycznego
Prace VI sympozjum "Metody matematyczne w elektrotechnice". Zakopane 1977, wydano drukiem luty 1978.
 

73.  W. Lipiński, R. Sikora, K. M. Gawrylczyk
Magnetische Lagerung rotierender Körper
Z. elektr.Inform.-u. Energietechnik, Leipzig 1979, H.4, s.354-360.

 

74.  W. Lipiński, J. Gołębiowski, R. Sikora
Przestrzenna analiza optymalizacji grzania indukcyjnego
OZE-2. Optymalizacja w zagadnieniach elektrotechniki, Zakopane, 5-8 czerwca 1979, druk w Politechnice Warszawskiej, 1979.
 

75.  W. Lipiński, P. Krasoń, J. Gołębiowski
Modelling of Electromagnetic Shields Dynamics
Materiały 4-go Międzynarodowego Sympozjum: System, Modelling, Control. Zakopane 8-13 październik 1979.

 

76.  J. Radecki, W. Lipiński, J. Gołębiowski
Wpływ pola magnetycznego prądów wirowych na dynamikę pola  wzbudzenia
Materiały 4-tej Krajowej Konferencji Naukowej w Politechnice Białostockiej, Białystok, 24-26 maj 1979.
 

77.  J. Wasik, W. Lipiński, P. Krasoń
Elektrodynamische Kraftwirkung der Wirbelströme in einer leitenden zylindersymmetrischen Abschirmung
Materiały Międzynarodowego Sympozjum: Siły i Straty Elektrodynamiczne w Transformatorach, Łódż,18‑20 październik 1979.
 

78.  R. Sikora, W. Lipiński, J. Purczyński, K. M. Gawrylczyk
Ogólne rozwiązanie dla nieustalonego wypierania prądu w przepuście transformatora
Materiały Międzynarodowego Sympozjum: Siły i Straty Elektrodynamiczne w Transformatorach, Łódż,18-20 październik 1979.
 

79.  W. Lipiński, M. Gramz, P. Krasoń
Ein Beitrag zur Berechnung der Stromverdrängung in einem Bandleiter
Archiv für Elektrotechnik 62, Springer Verlag 1980, s.51‑55.
 

80.  W. Lipiński, R. Sikora, J. Wasik
Das magnetische Feld eines gleichstromdurchflossenen Torus
Z.elektr.Inform.-u. Energietechnik, Leipzig 1980, s.153‑160.
 

81.  W. Lipiński, J. Wasik, J. Gołębiowski
Dynamikanalyse des Wirbelstrommagnetfeldes in abgeschirmten induktiven Meßwertgebern
Z.elektr.Inform.-u. Energietechnik, Leipzig 1980, s.223‑230.

 

82.  W. Lipiński, J. Gołębiowski
Analyse einer kugelformigen Abschirmung von Magnetfeldern
Z.elektr.Inform.-u. Energietechnik, Leipzig 1980, s.425‑434.
 

83.  W. Lipiński, J. Gołębiowski
Modelling of electromagnetic shield dynamics
IEEE Transactions on Magnetics vol Mag. 16 No 6, 1980,s.1419-1423.
 

84.  W. Lipiński, R. Sikora
Prądy wirowe w płycie wzbudzone cewką walcową
Archiwum Elektrotechniki 24, PAN Warszawa 1980, z.2, s.283-292.
 

85.  R. Sikora, K. Gawrylczyk, W. Lipiński
Analiza rozkładu pola magnetycznego wzbudzonego przez prąd płynący w torusie
Archiwum Elektrotechniki 24, PAN Warszawa 1980, z.2, s.275-282.
 

86.  J. Gołębiowski, W. Lipiński
Analiza dynamiki ekranu elektromagnetycznego o symetrii kulistej
Rozprawy Elektrotechniczne 26, PAN Warszawa 1980, z.3, s. 579‑591.
 

87.  W. Lipiński, M. Gramz, P. Krasoń
Berechnung der Impedanz einer Doppelbandleitung
Z.elektr. Inform.‑u. Energietechnik, Leipzig 1981, s. 123‑128.

 

88.  J. Radecki, W. Lipiński
Metoda i układ do pomiaru natężenia pola elektrostatycznego
Czasopismo PAK 12/1981.
Szczegóły techniczne dodatkowo opatentowano.
 

89.  W. Lipiński, P. Krasoń
Stromverteilung in wechselstromdurchflossenen massiven Leitern, berechnet mit Hilfe von Integralgleichung
Archiv für Elektrotechnik 63, Springer Verlag 1981, s.345‑348.
 

90.  W. Lipiński, J. Radecki, J. Wasik
Integraldarstellung der Induktivitätsänderungen eines Meßwertgebers durch parmeable Platte
Revue Roumaine des Sciences, Techniques Elektrotechnik 26, s.37‑45, Bucarest 1981.
 

91.  W. Lipiński, M. Gramz, P. Krasoń
Analiza wypierania prądu i impedancji w układzie dwóch płaskich przewodów
Rozprawy Elektrotechniczne 28, PAN Warszawa, Z.4, 1981.
 

92.  W. Lipiński, P. Krasoń
Zastosowanie metody równań całkowych przy analizie wypierania prądu w otoczonych ferromagnetykiem przewodach prostokątnych
Archiwum Elektrotechniki 30, PAN Warszawa 1981, s.439‑448.
 

93.  P. Krasoń, W. Lipiński
Analysis of Electromagnetic Screen by Using Integral Equation Method
IEEE Trans. on Magnetics 17, No. 6, 1981, s.2589‑2591.
 

94.  R. Pałka, M. Ziółkowski, W. Lipiński
Pole magnetyczne żłobka częściowo wypełnionego przewodnikiem
Sympozjum „Metody matematyczne w elektrotechnice”, MME-10, Karpacz, maj 1981.
 

95.  R. Sikora, W. Lipiński, K. M. Gawrylczyk, M. Gramz, S. Gratkowski, R. Pałka, M. Ziółkowski
Wykorzystanie wektorowego potencjału elektrycznego do analizy pola magnetycznego w strefie czołowej maszyn elektrycznych
Sympozjum „Metody matematyczne w elektrotechnice”, MME-10, Karpacz, maj 1981.
 

96.  W. Lipiński, R. Pałka, M. Ziółkowski
Ein Beitrag zur Analyse einer ebenen rechteckformigen elektromagnetischen Abschirmung
Archiv für Elektrotechnik, Springer Verlag, V.64, Berlin 1982, s.263‑266.
 

97.  R. Sikora, W. Lipiński, K. M. Gawrylczyk, M. Gramz, S. Gratkowski, R. Pałka, M. Ziółkowski
Analysis of the Magnetic Field in the End Region of Induction Motor
IEEE Transactions on Magnetics, V. MAG‑18, no 2, 1982, s. 674‑678.
 

98.  R. Sikora, W. Lipiński, K. M. Gawrylczyk, M. Gramz, S. Gratkowski, R. Pałka, M. Ziółkowski, K. Pawluk
Pole magnetyczne i związane z nim parametry całkowe w strefie czołowej maszyn elektrycznych
Rozprawy Elektrotechniczne V. 28, PAN Warszawa, Z.1‑2, 1982, s. 67‑95.
 

99.  R. Sikora, W. Lipiński, K. M. Gawrylczyk, M. Gramz, S. Gratkowski, R. Pałka, M. Ziółowski
Synteza pól statycznych przy wykorzystaniu metody regularyzacji zadań źle uwarunkowanych
I Krajowa Konferencja Teorii Pola Elektromagnetycznego, Warszawa, Jadwisin, 28‑29 września 1982, s.167‑172.

 

100.  W. Lipiński
Bestimmung der induzierten Stromdichteverteilung in einer zylindersymmetrischen elektromagnetischen Abschirmung
Archiv für Elektrotechnik 65, Springer Verlag, Berlin 1982, s.203‑207.

 

101.  W. Lipiński, R. Pałka
Berechnung der Stromverdrängung in einer Rechtecknut unter Berücksichtigung des magnetischen Feldes im Schlitzraum
Z. f. elektr.Inform.‑u. Energietechnik, Leipzig 1982,  s.251‑260.
 

102.  R. Sikora, W. Lipiński, K. M. Gawrylczyk, M. Gramz, S. Gratkowski, R. Pałka, M. Ziółkowski
Modele elektrodynamiki technicznej zawierające cienkie warstwy przewodzące
I Krajowa Konferencja Teorii Pola Elektromagnetycznego, Warszawa, Jadwisin, 28‑29 września 1982, s.33‑38.
 

103.  W. Lipiński, P. Krasoń
Integral Equations Methods of Analysis Describing the Skin‑Effect in Conductors
IEEE Transaction on Magnetics.
Vol. Mag. 18, 1982,s.473‑476.
 

104.  W. Lipiński, K. Gawrylczyk, R. Sikora
Porównanie efektywności metody rozdzielenia zmiennych, metody Galerkina oraz metody elementów skończonych w zastosowaniu do analizy prądów wirowych w przepuście przewodzącym
Archiwum Elektrotechniki, Tom XXXI, PAN Warszawa 1982, s.3‑11.
 

105.  A. Brykalski, W. Lipiński, J. Purczyński
Anwendung der Variationsmethode von Ritz zur Bestimmung der mittleren Zeitkonstante von Diffusionsvorgängen
Archiv für Elektrotechnik 66, Springer Verlag 1983, s.13‑18.
 

106.  Lipiński, J. Poltz
Über die Zeitkonstante einer ebenen halbgeschlossenen Abschirmung von Magnetfeldern
Z. f. elektr.Inform. und Energietechnik. Leipzig 1983, s.151‑158.
 

107.  E. Bolte, W. Lipiński
Berechnung von Wicklungsstreufluß und Kesselabschirmung bei Groß‑und Verteilungstransformatoren
Archiv für elektrische Energietechnik der ETZ. Band 5, 1983,s.295‑298.
 

108.  W. Lipiński, M. Gramz
Anwendung des Galerkinschen Verfahrens zur Lösung der Fredholmschen Integralgleichung bei der Wirbelstrombestimmung in einer Anordnung zur Materialprüfung
Scienta Electrica, Vol 29, Zurich 1983, Fasc. 2, s.55‑63.
 

109.  R. Sikora, W. Lipiński, M. Gramz, K. M. Gawrylczyk, S. Gratkowski, R. Pałka, M. Ziółkowski
Wykorzystanie metody elementów skończonych do wyznaczenia pola magnetycznego w strefie czołowej silnika asynchronicznego
Rozprawy Elektrotechniczne 29, PAN Warszawa, 1983, s.1065‑1084.
 

110.  R. Sikora, W. Lipiński, K. M. Gawrylczyk, M. Gramz, S. Gratkowski, R. Pałka, M. Ziółkowski
Metody automatycznej generacji siatek do metody elementów skończonych
II Krajowa Konferencja Teorii Pola Elektromagnetycznego, Rydzyna, 1983, s.5‑13.
 

111.  R. Sikora, W. Lipiński, K. M. Gawrylczyk, M. Gramz, S. Gratkowski, R. Pałka, M. Ziółkowski
Testowe problemy do badania efektywności programów MES
II Krajowa Konferencja Teorii Pola Elektromagnetycznego, Rydzyna, 1983, s.33‑38.
 

112.  R. Sikora, W. Lipiński, K. M. Gawrylczyk, M. Gramz, S. Gratkowski, R. Pałka, M. Ziółkowski
Program BIM do analizy pola EM metodą elementów brzegowych
II Krajowa Konferencja Teorii Pola Elektromagnetycznego, Rydzyna, 1983, s.102‑10.3
 

113.  A. Brykalski, P. Krasoń, W. Lipiński
Zastosowanie metody równań całkowych w zagadnieniach magnetostatyki
Prace Naukowe PS pt. Wybrane przybliżone metody analizy pól. Nr 206, Szczecin 1983.

 

114.  M. Gramz, W. Lipiński, P. Krasoń
Analiza prądów wirowych w osiowosymetrycznym układzie defektoskopii wiroprądowej
Rozprawy Elektrotechniczne, PAN Warszawa V.30, Z.2, 1984, s.453‑462.

 

115.  A. Brykalski, J. Purczyński, W. Lipiński
Über die Zeitkonstante der Wirbelströme in einer rechteckförmigen Abschirmung
Rozprawy Elektrotechniczne, PAN Warszawa V.30, Z.1, 1984, s.53‑60.
 

116.  W. Lipiński, R. Pałka, M. Ziółkowski
Zweidimensionale Stromverdrängung in einer halbgeschlossenen Nut unter Berücksichtigung des Streuflusses im Nutenschlitz
ETZ Archiv, V.7, n.6, Springer Verlag 1985, s.191‑195.
 

117.  W. Lipiński, S. Iskierka
Feldschwächung durch leitende zylindersymmetrische Schirmung von Magnetfeldern.
Rozprawy Elektrotechniczne 1985, PAN Warszawa, Z.2, s.317‑324.
 

118.  W. Lipiński
Anwendung des Galerkinschen Verfahrens und der Fredholmschen Integralgleichung zur Analyse der Kraft bei der elektromagnetischen Zentrierung eines leitenden Zylinders
Archiv für Elektrotechnik 68, Springer Verlag 1985, s.75‑78.
 

119.  W. Lipiński, R. Pałka
Bestimmung von induzierten Wirbelstrombelagen in elektromagnetischen Abschirmungen bei kleinen Eindringtiefen
Archiwum Elektrotechniki 34, PAN Warszawa 1985, s.835‑838.
 

120.  W. Lipiński
Ein Beitrag zur Theorie der Schirmung von Magnetfeldern in zweidimensionalen unbegrenzten Räumen
Archiwum Elektrotechniki 35, 1986, s.599‑602.
 

121.  W. Lipiński
Analiza własności ekranów elektromagnetycznych w obszarach nieograniczonych przestrzennie
P.N. PS, Szczecin 1987, Nr 347, s.35‑46.
 

122.  A. Brykalski, W. Lipiński
Przejście sygnału o ograniczonym paśmie częstotliwości przez ekran elektromagnetyczny
P.N. PS, Szczecin 1990, Nr 407, s.15‑23.

 

123.  W. Lipiński
Die rechnergestützte Berechnung des elektromagnetischen Feldes in elektromagnetischen Maschinen und Anlagen
Materiały międzynarodowego sympozjum, Alexander von Humboldt – Stiftung, Poznań 1990, s.172‑184.
 

124.  W. Lipiński
Obliczanie trójwymiarowych pól wiroprądowych metodami potencjałów wektorowych o dwóch składowych
Materiały międzynarodowego sympozjum SPETO‑1991, pod patronatem PAN, Gliwice ‑Wisła 1991, s.247‑255.
 

125.  W. Lipiński
Zentrierung eines leitenden Hohlzylinders in einem wechselstromerregten Magnetlager
4‑TH International Journal of Theoretical Electrotechnics, PNPS 480, Szczecin 1992, s.129‑137.
 

126.   W. Lipiński
Stała czasowa nieustalonego pola elektromagnetycznego przy przepływie prądu przez kule
Materiały międzynarodowego sympozjum SPETO‑1992, pod patronatem PAN. Gliwice ‑Wisła 1992, s.95‑100.
 

127.   W. Lipiński, E. Kornatowski
Anwendung des Galerkischen Verfahrens zur Analyse einer zylindersymmetrischen elektromagnetischen Abschirmung
37.Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Ilmenau 1992. Band 1, s.50‑55.
 

128.   E. Kornatowski, W. Lipiński
Kraftwirkung von Wirbelströmen in einer leitenden Platte
37.Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Ilmenau 1992. Band 1, s.44‑49.
 

129.   W. Lipiński
Prądy wirowe w ekranach elektromagnetycznych przy małych głębokościach wnikania pola
Materiały międzynarodowego sympozjum SPETO-1993, pod patronatem PAN, Gliwice-Ustroń 1993, s.15-22.
 

130.   W. Lipiński, P. Borys
Acoustic shock waves generated by microwave discharge
7-th International Symposium On System - Modelling - Control.
Volume 2, s.19-24, Zakopane, 1993 May 17-21.
 

131.   W. Lipiński, P. Borys
Analiza właściwości granicznych filtru Czebyszewa
Materiały międzynarodowego sympozjum SPETO-1994, pod patronatem PAN, Gliwice-Ustroń 1994, tom 2, s.561-567.
 

132.   P. Antoszczyszyn, W. Lipiński
Akwizycja obrazu w czasie rzeczywistym przy użyciu standardowego komputera typu PC
Materiały międzynarodowego sympozjum SPETO-1994, pod patronatem PAN, Gliwice-Ustroń 1994, tom 2, s.467-473.
 

133.   A. Brykalski, J. Kowalski, W. Lipiński
Komputerowe prognozowanie zagrożenia hałasem w pobliżu stacji transformatorowej
Materiały międzynarodowego sympozjum SPETO-1994, pod patronatem PAN, Gliwice-Ustroń 1994, tom 1, s.331-336.
 

134  W. Lipiński, E. Kornatowski
Über die Eindringzeit des elektromagnetisches Feldes in einer zylindersymmetrischen Abschirmung
Archiwum Elektrotechniki.
Tom XLIII, zeszyt 169, 3/1994, s.657-661.

 

135.   W. Lipiński, E.Kornatowski, W. Czerwiński
Modyfikacja własności wielostopniowych filtrów medianowych przez zastosowanie struktur ważonych
Materiały międzynarodowego sympozjum SPETO-1995, pod patronatem PAN, Gliwice-Ustroń 1995, tom 2, s.359-365.
 

136.   K. Szlachta, W. Lipiński
Adaptacja metody najmniejszych kwadratów przy ocenie parametrów rozkładów w badaniach niezawodności urządzeń elektrycznych
Materiały międzynarodowego sympozjum SPETO-1995, pod patronatem PAN, Gliwice-Ustroń 1995, tom 2, s.311-317.
 

137.   W. Lipiński, T. Brodziński
Cele i zadania kształcenia ogólnotechnicznego a przygotowanie nauczyciela techniki
Międzynarodowa konferencja dydaktyczna „Technical teaching as a part of general education”. Słowacja, Bansk
ă Bystrica, Univerzita Mateja Bela, 12-13 wrzesień 1995, s. 43-48.
 

138.   Jan Purczyński, Wojciech Lipiński
Komputerowa symulacja modulacji i detekcji sygnałów
Rozdział monografii: Podstawy Zastosowań Środków Multimedialnych w Wybranych Dziedzinach Techniki,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, listopad 1995, str. 37-45.
 

139.   Wojciech Lipiński
Multimedia w cyfrowej sieci ISDN
Rozdział monografii: Podstawy Zastosowań Środków Multimedialnych w Wybranych Dziedzinach Techniki,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, listopad 1995, str. 45-65.
 

140.  J. Purczyński, W. Lipiński, P. Borys
Model Of Thermal Dynamics Of Main Heating Conduit
Materiały międzynarodowego sympozjum: SYSTEM-MODELLING-CONTROL, Zakopane - Łódź 1995, tom 2, s.179-183.
 

141.   P. Antoszczyszyn, W. Lipiński
Accurate Fitting Of Semantic Wire-Frame To The Human Face
Materiały sympozjum SPETO-1996, pod patronatem PAN, Gliwice-Ustroń 1996, tom 2, s. 549-552.
 

142.  J. Czyżyk, W. Lipiński
Trójwymiarowy numeryczny model terenu dla Wolińskiego Parku Narodowego
Materiały sympozjum SPETO-1996, pod patronatem PAN, Gliwice-Ustroń 1996, tom 2, s. 273-277.
 

143.  K. Krzyżak, W. Lipiński
Wspomagany komputerowo pomiar charakterystyk częstotliwościowych obwodów
I Konferencja Naukowo Techniczna, ZKwE 1996, Poznań-Kiekrz 15-17 kwiecień 1996, patronat PAN. Wyd: Politechnika Poznańska 1996. str. 13-17.
 

144.  P. Antoszczyszyn, W. Lipiński
Waveform-based techniques for extremely low date-rate moving image coding
I Konferencja Naukowo Techniczna, ZKwE 1996, Poznań-Kiekrz 15-17 kwiecień 1996 r. Patronat PAN.
Wyd: Politechnika Poznańska 1996. str. 185-188.
 

145.  P. Antoszczyszyn, W. Lipiński
Application of ISO/IEC 11172 bitstream for extremely low data-rate coding techniques.
I Konferencja Naukowo Techniczna, ZKwE 1996, Poznań-Kiekrz 15-17 kwiecień 1996 r. Patronat PAN. Wyd: Politechnika Poznańska 1996. str. 189-193.
 

146.  W. Lipiński, T. Brodziński
Computer simulation of transient states in RLC circuits
Międzynarodowa konferencja dydaktyczna, Univerzita Mateja Bela. TECHNICK
É VZDELÁVANIE AKO SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO VZDELANIA. Słowacja, Banskă Bystrica, 10-11 wrzesień 1996, s. 43-48.
 

147.  P. Lech, E. Kornatowski, W. Lipiński
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Elektroniki i Informatyki nr 17. PNPS 528/ 1996, str. 85-98.
 

148.  P. Antoszczyszyn, E. Kornatowski, W. Lipiński
Novel block-matching techniques for motion estimation in two-dimensional signal compression algorithms
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Elektroniki i Informatyki nr 17. PNPS 528/ 1996, str. 127-138.
 

149.  T. Brodziński, W. Lipiński
Cyfrowy system telekomunikacyjny w dydaktyce techniki
Monografia: Klasyfikacja I Ocena Materiałów Multimedialnych W Technice. Multimedia W Dydaktyce Techniki. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, listopad 1996, str. 137-154.
 

150.  J. Purczyński, W. Lipiński, E. Kornatowski
Przykłady analizy drgań chaotycznych w układach elektronicznych
Monografia: Klasyfikacja I Ocena Materiałów Multimedialnych W Technice. Multimedia W Dydaktyce Techniki. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, listopad 1996, str. 195-204.
 

151.  W. Lipiński, K. Krzyżak
Analiza sieci komputerowych LAN
Monografia: Klasyfikacja I Ocena Materiałów Multimedialnych W Technice. Multimedia W Dydaktyce Techniki. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, listopad 1996, str. 211-224.
 

152.  W. Lipiński, J. Gajda, M. Gramz
Specjalność Sieci i Systemy Telekomunikacyjne na kierunku Elektronika i Telekomunikacja
Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne‘ 96. 11-12 grudnia 1996. Ośrodek PAN
Opublikowano: Poznań 1996, Instytut Elektroniki i Telekomunikacji, str. 45 – 52.
 

153.  W. Lipiński
Teoria obwodów - wspomnienia z przeszłości i technika komputerowa
Publikacja dydaktyczna w Zeszycie Naukowym „50 lat Wydziału Elektrycznego”
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, maj 1997, str.241-248.
 

154.  W. Lipiński, P. Antoszczyszyn
Robust Tracking In Videophone Scenes
Materiały międzynarodowego sympozjum SPETO-XX-1997, pod patronatem PAN
Gliwice-Ustroń 1997, tom 2, s. 483-487.
 

155.  W. Lipiński, P. Antoszczyszyn
Image Coding For Low Bitrate Communication
II Konferencja Naukowo Techniczna, ZKwE 1997. Poznań-Kiekrz 1997 r. Patronat PAN.
Wyd: Politechnika Poznańska 1997. str. 507-510.
 

156.  W. Lipiński, P. Antoszczyszyn
Machine Vision Based Coding
II Konferencja Naukowo Techniczna, ZKwE 1997.
Poznań-Kiekrz 1997 r. Patronat PAN.
Wyd: Politechnika Poznańska 1997. str. 510-514.
 

157.  A. Gamajunow, W. Lipiński, A. Wołodin, T. Titowa
Application Of Coefficient Of Quality At Creation Of New Systems
3‑ISTC UEES’97 Third International Scientific And Technical Conference On. Unconventional Electromechanical And Electrical Systems, Alushta, Crimea, Ukraine, September 19-21, 1997. Volume 3 s. 875 – 879.
 

158  P. Antoszczyszyn, E. Kornatowski, W. Lipiński
Reliable Recovery Of Characteristic Features Motion In Video Sequences
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, 43, z.1, s. 83-96, PAN Warszawa 1997.

 

159.  W. Lipiński, G. Rua, K. Krzyżak, E. Kornatowski
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w edukacji technicznej
Monografia: Zasady i Metody Projektowania Materiałów Multimedialnych,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, listopad 1997, str. 241-251.
 

160.  K. Krzyżak, W. Lipiński
System telewizji cyfrowej z kompresją w standardzie MPEG-2
Monografia: Zasady i Metody Projektowania Materiałów Multimedialnych,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, listopad 1997, str. 283-297.
 

161.  T. Brodziński, W. Lipiński, D. Pielka
Ochrona zasobów w sieciach komputerowych – bezpieczeństwo w Novell NetWare
Monografia: Zasady i Metody Projektowania Materiałów Multimedialnych,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, listopad 1997, str. 323-332.
 

162.  A. Gamajunow, W. Lipiński, K. Kim, Z. Rudak
Probability analysis of current distribution in electric circuits with group connections of power semiconductive instruments
3‑International Scientific Conference: DRIVES AND SUPPLY SYSTEMS FOR MODERN ELECTRIC TRACTION, Warszawa 25-27 September 1997, s. 247-249
Warsaw University of Technology, PAN, IEE- Polish Section, Railway Research Centre.
 

163.  A. Gamajunow, K. Kim, Z. Rudak, W. Lipiński
Statistic synthesis of group methods of power semiconductive instruments with set quality indices
3‑International Scientific Conference: DRIVES AND SUPPLY SYSTEMS FOR MODERN ELECTRIC TRACTION, Warszawa 25-27 September 1997, s. 275-278
Warsaw University of Technology, PAN, IEE- Polish Section, Railway Research Centre.
 

164.  T. Brodziński, W. Lipiński
Smery reform odborného vzdelania v polsku
Międzynarodowa konferencja dydaktyczna: TECHNICKÉ VZDELÁVANIE AKO SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO VZDELANIA
Słowacja Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 9-10 wrzesień 1997, s. 29-32.
 

165.  W. Lipiński, T. Brodziński
Computer Simulation of Electronic Oscillators
Międzynarodowa konferencja dydaktyczna: TECHNICK
É VZDELÁVANIE AKO SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO VZDELANIA
Słowacja Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 9-10 wrzesień 1997, s. 166-173.
 

166.  W. Lipiński, K. Krzyżak
Niezawodność półprzewodnikowych nadajników dużej mocy
III Konferencja Naukowo Techniczna, ZKwE 1998. Poznań-Kiekrz kwiecień 1998 r. patronat PAN. Wyd: Politechnika Poznańska 1998. str. 345 – 349.
 

167.  M. Gramz, W. Kot, K. Krzyżak, W. Lipiński
Upgrading of communications laboratory at TU Szczecin
Conference of engineering education, UNESCO, UICEE,
Fachhochschule Mannheim, 17‑19 September 1998, s. 174-178.
 

168.  W. Lipiński, T. Brodziński 
Informatyczne przygotowanie studentów wychowania technicznego
Techniki Multimedialne W Technice, Edukacji Ekologicznej I Kształceniu Zawodowym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, październik 1998, str. 169-177.
 

169.  P. Berczyński, G. Rua , W. Lipiński
Transmisja i urządzenia w sieciach komputerowych
Techniki Multimedialne W Technice, Edukacji Ekologicznej I Kształceniu Zawodowym
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, październik 1998, str. 443-45.
 

170.  W. Lipiński, K. Krzyżak
Dźwięk przestrzenny w zastosowaniach multimedialnych
Techniki Multimedialne W Technice, Edukacji Ekologicznej I Kształceniu Zawodowym
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, październik 1998, str. 55-61.
 

171.  J. Pęksiński, W. Lipiński
Rozproszone bazy danych w systemach multimedialnych
Techniki Multimedialne W Technice, Edukacji Ekologicznej I Kształceniu Zawodowym
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, październik 1998, str. 455-462.
 

172.  G. Rua, W. Lipiński, J. Pęksiński
Symulacja komputerowa stanu nieustalonego w filtrach aktywnych RC
Techniki Multimedialne W Technice, Edukacji Ekologicznej I Kształceniu Zawodowym
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, październik 1998, str. 25-31.
 

173.  W. Lipiński, T. Brodziński
Computer simulation of modulations used in communications
Międzynarodowa konferencja dydaktyczna:TECHNICK
É VZDELÁVANIE AKO SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO VZDELANIA
Słowacja Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 8-9 wrzesień 1998, s. 179-183.
 

174.  W. Lipiński, G. Rua
Analysis and modeling of nonlinear circuits in Mathcad
Międzynarodowa konferencja dydaktyczna:TECHNICK
É VZDELÁVANIE AKO SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO VZDELANIA
Słowacja Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 8-9 wrzesień 1998, s. 211 - 214.
 

175.  W. Lipiński, M. Gramz, P. Mazurek
Wykorzystanie asymetrycznych cyfrowych pętli abonenckich w sieciach ATM
IV Konferencja Naukowo Techniczna, ZKwE 1999. Poznań-Kiekrz 11-14. 04.1999 r. patronat PAN. Wyd.: Politechnika Poznańska 1999. str. 449 – 452.
 

176.  W. Lipiński, M. Gramz, P. Mazurek
Asymetryczne cyfrowe pętle abonenckie
IV Konferencja Naukowo Techniczna, ZKwE 1999. Poznań-Kiekrz 11-14. 04.1999 r. patronat PAN. Wyd.: Politechnika Poznańska 1999. str. 445 – 448.
 

177.  M. Gramz, W. Lipiński, S. Majsner
Stacje ruchome w systemie GSM – ćwiczenie w laboratorium radiokomunikacji
IV Konferencja Naukowo Techniczna, ZKwE 1999. Poznań-Kiekrz 11-14. 04.1999 r. patronat PAN. Wyd.: Politechnika Poznańska 1999. str. 615 – 618.
 

178.  W. Lipiński, G. Rua, P. Antoszczyszyn
Coding of moving images at low bit rates
Rozdział monografii: Rola edukacji informatycznej w technice i jej związek z wychowaniem ekologicznym i kształceniem zawodowym
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, październik 1999, str. 113-122.
 

179.  T. Brodziński, W. Lipiński
Symulacja komputerowa modulacji w telekomunikacji cyfrowej
Rozdział monografii: Rola edukacji informatycznej w technice i jej związek z wychowaniem ekologicznym i kształceniem zawodowym
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, październik 1999, str. 137-146.
 

180.  G. Rua, W. Lipiński
Symulacja komputerowa kodowania kanałowego
Rozdział monografii: Rola edukacji informatycznej w technice i jej związek z wychowaniem ekologicznym i kształceniem zawodowym
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, październik 1999, str. 163-170.
 

181.   T. Brodziński, W. Lipiński, G. Rua
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia w przygotowaniu zawodowym nauczyciela techniki
Rozdział monografii: Rola edukacji informatycznej w technice i jej związek z wychowaniem ekologicznym i kształceniem zawodowym
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, październik 1999, str. 387-400.
 

182.  W. Chudakow, W. Lipiński
Improvement of the power characteristics of transistor converters with modular structure
IV Międzynarodowa Konferencja, Niekonwencjonalne Układy Elektromechaniczne i Elektryczne (UEES’99), Politechnika Szczecińska, St. Petersburg, Rosja, 21- 24 czerwca 1999
Druk: Politechnika Szczecińska 1999. str.633-638.
 

183.  W. Lipiński, T. Brodziński
Telefonia cyfrowa w edukacji ogólnotechnicznej
Międzynarodowa konferencja dydaktyczna (słowacko-polsko-czeska). Univerzita Palackego v Olomouci, 29-30 VI 1999, str. 203 – 206. ISBN 80-244-0051-0.
 

184.  W. Lipiński, T. Brodziński
Data Transmission in ADSL Digital Subscriber Loop
Międzynarodowa konferencja dydaktyczna: TECHNICK
É VZDELÁVANIE AKO SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO VZDELANIA
Słowacja Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 7-8 wrzesień 1999, s. 222-224. ISBN 80-8055-292-4.
 

185.  W. Lipiński, P. Janaszek
Image Compression at Low Data Rates
Międzynarodowa konferencja dydaktyczna: TECHNICK
É VZDELANIE AKO SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO VZDELANIA
Słowacja Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 12-13 wrzesień 2000, s. 66-70. ISBN 80-8055-407-2.
 

186.  P. Janaszek, W. Lipiński
Computer Simulation of Electronic Circuits in PSpice
Międzynarodowa konferencja dydaktyczna: TECHNICK
É VZDELANIE AKO SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO VZDELANIA
Słowacja Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 12-13 wrzesień 2000, s. 214-219. ISBN 80-8055-407-2.
 

187.  B. Mazur – Chrzanowska, W. Lipiński
Ciepłownia geotermalna jako niekonwencjonalne źródło energii, prezentacja edukacyjna
XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Procesowa w Ochronie Środowiska”, Opole 2000, Uniwersytet Opolski.
 

188.  W. Lipiński, W. Oleszak
Transmisja danych w sieci ISDN – styk R
Monografia: Technologia Informatyczna W Edukacji I Przygotowaniu Zawodowym
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, październik 2000, str. 333-342, ISSN 1232-5848.
 

189.  P. Janaszek, W. Lipiński
Analiza standardu DECT
Monografia: Technologia Informatyczna W Edukacji I Przygotowaniu Zawodowym
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, październik 2000, str. 389-392, ISSN 1232-5848.
 

190.  A. Janaszek, W. Lipiński
Negatywne oddziaływanie pola elektromagnetycznego telefonów komórkowych na człowieka
Monografia: Technologia Informatyczna W Edukacji I Przygotowaniu Zawodowym
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, październik 2000, str. 393 - 400, ISSN 1232-5848.
 

191.  T. Brodziński, W. Lipiński, W. Śpiewak
Realizacja usług multimedialnych w sieciach ATM
Monografia: Technologia Informatyczna W Edukacji I Przygotowaniu Zawodowym
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, październik 2000, str. 471-478, ISSN 1232-5848.
 

192.  W. Lipiński
Analiza pola elektromagnetycznego w układach 3D metodą superpotencjału
V Konferencja Naukowo Techniczna, ZKwE 2000. Poznań-Kiekrz kwiecień 2000 r., patronat PAN. Wyd.: Politechnika Poznańska 2000, str. 107-110.
 

193.  M. Rudnicki, T. Jagiełło, W. Lipiński
Problemy pomiaru parametrów drgań konstrukcji w małych elektrowniach wodnych
VI Konferencja Naukowo Techniczna, ZKwE 2001. Poznań-Kiekrz kwiecień 2001 r., patronat PAN. Wyd.: Politechnika Poznańska 2001, str. 243-247.
 

194.  W. Lipiński
Zastosowanie programu Mathcad w dydaktyce teorii obwodów
VI Konferencja Naukowo Techniczna, ZKwE 2001. Poznań-Kiekrz kwiecień 2001 r., patronat PAN. Wyd.: Politechnika Poznańska 2001, str. 643-647.
 

195.  B. Mazur – Chrzanowska, W. Lipiński
Zastosowanie programu Mathcad w dydaktyce filtrów dolnoprzepustowych
VI Konferencja Naukowo Techniczna, ZKwE 2001. Poznań-Kiekrz kwiecień 2001 r., patronat PAN. Wyd.: Politechnika Poznańska 2001, str. 651-655.
 

196.  B. Mazur – Chrzanowska, W. Lipiński
Zastosowanie terenowych badań uciążliwości Z. Ch. Police w edukacji ekologicznej studentów
XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Procesowa w Ochronie Środowiska”. Uniwersytet Opolski, 2001, str. 20-25.
 

197.  W. Lipiński, B. Mazur - Chrzanowska
Algorithms for Active Filters in Mathcad Program
Międzynarodowa konferencja dydaktyczna: TECHNICK
É VZDELANIE AKO SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO VZDELANIA. Słowacja Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 11-12 wrzesień 2001, s. 354-359. ISBN 80-8055-559-1.
 

198.  P. Janaszek, W. Lipiński
The Fast Fourier Transform in Technical Education
Międzynarodowa konferencja dydaktyczna: TECHNICK
É VZDELANIE AKO SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO VZDELANIA. Słowacja Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 11-12 wrzesień 2001, s. 340-345. ISBN 80-8055-559-1.
 

199.  W. Lipiński, W. Oleszak,
Edukacyjne zastosowanie programu Mathcad w teorii obwodów
VII Konferencja Naukowo Techniczna, ZKwE 2002. Poznań-Kiekrz kwiecień 2002 r., współorganizator PAN
Wyd. Naukowe: Politechnika Poznańska 2002. str. 683-686.
 

200.  W. Lipiński
Dydaktyczna prezentacja dolnoprzepustowych filtrów Czebyszewa w programie Mathcad
VII Konferencja Naukowo Techniczna, ZKwE 2002. Poznań-Kiekrz kwiecień 2002 r., współorganizator PAN
Wyd. Naukowe: Politechnika Poznańska 2002, str. 687-692.
 

201.  W. Lipiński, M. Abelite
Algorytmy obliczeń numerycznych w edukacji informatyki
Konferencja „Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych” Uniwersytet Szczeciński. Katedra Ekonometrii i Statystyki. Szczecin 2002, str. 25-31, ISBN 83-913388-6-X.
 

202.  M. Abelite, W. Lipiński
Edukacja symulacji komputerowej przebiegów nieustalonych w obwodach elektronicznych
Monografia: Technologia informatyczna i systemy sieciowe w edukacji i przygotowaniu zawodowym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, grudzień 2002, zeszyt 70, str. 207 - 215, ISSN 1232-5848.
 

203.  W. Lipiński, T. Brodziński
Testowanie i zarys metodyki badania edukacji szerokopasmowych systemów dostępowych
Monografia: Technologia informatyczna i systemy sieciowe w edukacji i przygotowaniu zawodowym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, grudzień 2002, zeszyt 70, str. 375 - 387, ISSN 1232-5848.
 

204.  W. Lipiński, S. Majsner
Zastosowanie dyskretnej modulacji wielotonowej DMT w systemach cyfrowej linii abonenckiej HDSL
Monografia: Technologia informatyczna i systemy sieciowe w edukacji i przygotowaniu zawodowym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, grudzień 2002, zeszyt 70, str. 395 - 400, ISSN 1232-5848.
 

205.  I. Karbowiak, W. Lipiński
Problemy zarządzania w sieci telefonii komórkowej GSM
Monografia: Technologia informatyczna i systemy sieciowe w edukacji i przygotowaniu zawodowym. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, grudzień 2002, zeszyt 70, str. 419 - 427, ISSN 1232-5848.
 

206.  W. Lipiński
Algorithms for Bessel Filters Using PSpice Program
Międzynarodowa konferencja dydaktyczna: TECHNICK
É VZDELANIE AKO SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO VZDELANIA
Słowacja Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 3-4 wrzesień 2002, s. 364-370. ISBN 80-8055-734-9.
 

207.  W. Lipiński, B. Mazur
Program PSPICE w dydaktyce symulacji filtrów Czebyszewa
VIII Konferencja Naukowo Techniczna, ZKwE 2003. Poznań-Kiekrz kwiecień 2003 r., współorganizator PAN
Wyd. Naukowe: Politechnika Poznańska 2003, str. 641-644.
 

208.  W. Lipiński, M. Waszkiewicz
Programy PSPICE i MATHCAD w dydaktyce symulacji obwodów elektronicznych
VIII Konferencja Naukowo Techniczna, ZKwE 2003. Poznań-Kiekrz kwiecień 2003 r., współorganizator PAN
Wyd. Naukowe: Politechnika Poznańska 2003, str. 645-650.
 

209.  P. Piotrowski, W. Lipiński
Algorytm CRC w procesorze sieciowym IXP1200 firmy INTEL
VIII Konferencja Naukowo Techniczna, ZKwE 2003. Poznań-Kiekrz kwiecień 2003 r., współorganizator PAN
Wyd. Naukowe: Politechnika Poznańska 2003, str. 679-682.
 

210.  W. Lipiński
Stany nieustalone w dydaktyce teorii obwodów
Zeszyt Naukowy, jubileuszowy prof. zw. dr inż. R. Sikory, „Problemy Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej”
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej 2003, str. 149-153, ISBN 83-88764-62-4.
 

211.  P. Piotrowski, W. Lipiński
Jednoczesne stosowanie różnych technik i języków programowania w pojedynczym układzie procesora specjalizowanego
XII Konferencja „Urządzenia i Usługi Elektroenergetyczne, Telekomunikacyjne i Informatyczne u Progu XXI Wieku”
Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej, SEP, Poznań 2003, str. 159 – 162 ISBN 83-919118-0-2.
 

212.  K. Szafrański, W. Lipiński
Zabezpieczenie sieci komputerowych z wykorzystaniem procesorów ochronnych
XII Konferencja „Urządzenia i Usługi Elektroenergetyczne, Telekomunikacyjne i Informatyczne u Progu XXI Wieku”
Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej, SEP, Poznań 2003, str. 155 – 158, ISBN 83-919118-0-2.
 

213.  W. Lipiński, M. Abelite
Wpływ edukacji kierowanej na przygotowanie studentów do samokształcenia wspomaganego komputerem
Monografia: Edukacja Techniczna i Informatyczna, ISBN 83-7096-478-8
Wydawnictwo Naukowe Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003, str. 234-241.
 

214.  M. Abelite, W. Lipiński
Edukacja teleinformatyki na przykładzie symulacji komputerowej kodowania sygnałów cyfrowych w kanale transmisyjnym
Monografia: Edukacja Techniczna i Informatyczna, ISBN 83-7096-478-8
Wydawnictwo Naukowe Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003, str. 324‑328.
 

215.  W. Lipiński
Konferencja „Teoretyczne i Praktyczne Problemy Edukacji Technicznej i Informatycznej”, Uniwersytet Rzeszowski, wrzesień 2003
Współautorstwo rozdziału 5-go w monografii pokonferencyjnej, marzec 2004, ISBN 83-88845-35-7.
W. Lipiński, T. Brodziński: Problemy telefonii UMTS, str. 353-361
M. Waszkiewicz, P. Janaszek, W. Lipiński: Cyfrowa telefonia trankingowa TETRA, str. 362-368
P. Sędzimir, G. Rua, W. Lipiński: Problemy transmisji głosu z komutacją pakietów, str. 369-377.
 

216.  W. Lipiński, W. Oleszak
Narzędzia informatyczne w edukacji elektryków i elektroników
Konferencja pedagogiczna ogólnopolska MENiS „Informatyka w szkole”,
referat zaproszony, wrzesień 2003.
Publikacje konferencyjne XIX-IwS, str. 412 – 418.
 

217.  W. Lipiński
Kodowanie kanałowe Hamminga w programach PSpice i Mathcad
Czasopismo ogólnopolskie „Elektroinstalator” 3/2004 / „Technologie Teleinformatyczne” 1 / 2004, Warszawa, str. 44‑46.
 

218.  M. Pękalski, W. Lipiński
Zastosowanie algorytmu Rijndael’a do szyfrowania sygnału mowy w systemie GSM
IX Konferencja Naukowo Techniczna, ZKwE 2004. Poznań- Kiekrz kwiecień 2004,
współorganizator PAN
Wyd. Naukowe: Politechnika Poznańska 2004, str. 451-454.
 

219.  W. Lipiński
Dydaktyka filtrów Bessela w programach Mathcad i PSpice
IX Konferencja Naukowo Techniczna, ZKwE 2004. Poznań- Kiekrz kwiecień 2004,
współorganizator PAN
Wyd. Naukowe: Politechnika Poznańska 2004, str. 615-620.
 

220. W. Lipiński
Dydaktyczna prezentacja filtrów Czebyszewa
X Konferencja Naukowo Techniczna, ZKwE 2005. Poznań kwiecień 2005,
współorganizator PAN, IEEE Poland Section
Wyd. Naukowe: Politechnika Poznańska 2005, str. 373-374.
 

221. W. Lipiński, B. Mazur
Presentation of selected problems in education of telematics
Międzynarodowa konferencja dydaktyczna: TECHNICKÉ VZDELANIE AKO SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO VZDELANIA. Słowacja Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, 6-7 wrzesień 2005, s. 203-207.
ISBN 80-8083-151-3, EAN 9788080831516.
 

222. W. Lipiński
Dydaktyczna prezentacja próbkowania sygnałów w programie PSpice
XI Konferencja Naukowo Techniczna, ZKwE 2006. Poznań kwiecień 2006, współorganizator PAN, IEEE Poland Section
Wyd. Naukowe: Politechnika Poznańska 2006, str. 327-328.
 

223. W. Lipiński, M. Abelite
Internet jako źródło informacji w nauczaniu blokowym
Konferencja dydaktyczna, Elbląg 16-17 listopada 2006, „Oblicza Internetu”.
Monografia, Wyd. Naukowe PWSZ Elbląg, ISBN 83-922823-3-7, str. 357-362.
 

224. W. Lipiński
Didactic presentation of numerical calculation for Cauer filter
XII Conference, Computer Applications in Electrical Engineering.
Poznan University of Technology, PAN Electrical Engineering Committee, IEEE Poland Section. 2007, s. 353-354.
 

225. W. Lipiński
Didactic presentation of signal delay for low- pass filters
XIII Conference, Computer Applications in Electrical Engineering.
Poznan University of Technology, PAN Electrical Engineering Committee, IEEE Poland Section.
2008, s. 363-364.
 

226. M. Abelite, W. Lipiński
Kształtowanie obrazu samego siebie w cywilizacji informacyjnej
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008, tom X, „Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej”, str. 69-73.
 

227. W. Lipiński, T. Ostrowski, M. Pękalski
Wybrane zagadnienia standardu szyfrowania AES – algorytm Rijndael
Zeszyt naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, Dydaktyka Nauk Stosowanych, tom 4, s. 53-58, 2008.
 

228. W. Lipiński, M. Abelite
Wpływ szerokości impulsów w próbkowaniu sygnałów
Zeszyt naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, Dydaktyka Nauk Stosowanych, tom 4, s. 161-168, 2008.

 

229. W. Lipiński
Didactic presentation of low-pass high order filters
XIV Conference, Computer Applications in Electrical Engineering.
Poznan University of Technology, PAN Electrical Engineering Committee, IEEE Poland Section. 2009, s. 383-384.
 

230. E. Herko, W. Lipiński
Indoor 2,4 GHz propagation measurements analysis based on selected propagation models
XIV Conference, Computer Applications in Electrical Engineering.
Poznan University of Technology, PAN Electrical Engineering Committee, IEEE Poland Section.
2009, s. 29-30.
 

231. W. Lipiński, J. Pęksiński
Dydaktyczna prezentacja sygnałów o ograniczonym widmie
XV Conference, Computer Applications in Electrical Engineering.
Poznan University of Technology, PAN Electrical Engineering Committee, IEEE Poland Section. 2010, s. 327-328.
 

232. W. Lipiński, B. Mazur – Chrzanowska
Dydaktyczna prezentacja stanów nieustalonych w obwodach dyskretnych
XV Conference, Computer
Applications in Electrical Engineering.
Poznan University of Technology, PAN Electrical Engineering Committee, IEEE Poland Section. 2010, s. 325-326.
 

233. W. Lipiński
Dydaktyczna prezentacja stanów nieustalonych w obwodach parametrycznych
XVI Conference, Computer Applications in Electrical Engineering.
Poznan University of Technology, PAN Electrical Engineering Committee, IEEE Poland Section. 2011, s. 303-304.
 

234. W. Lipiński, W. Oleszak
Nośne ortogonalne i modulacja sygnałów
Zeszyt naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Matematyczno – Fizyczny, Dydaktyka Nauk Stosowanych, tom 7, s. 147-158, 2011.

 

235. W. Lipiński
Numerical analysis of circuits with switched capacitors and inductances
Electrical Engineering, Issue 69, 2012, 155-160.
Poznan
University of Technology, Academic Journals unter the auspices of PAN Electrical Engineering Committee, IEEE Poland Section.
 

236. W. Lipiński
Dydaktyczna prezentacja probkowania sygnałów okresowych
Electrical Engineering, Issue 73, 2013, 243-348.
Poznan
University of Technology, unter the auspices of PAN Electrical Engineering Committee, IEEE Poland Section.
 

237. W. Lipiński
Numerical analysis of parametric circuits
Computer Applications in Electrical Engineering, Volume 10, 2012, 61-67.
Edited by Ryszad Nawrowski
Poznan
University of Technology, unter the auspices of PAN Electrical Engineering Committee, IEEE Poland Section, ISSN 1508-4248, ISBN 978-83-775-232-6.